Bevar Willy Ørskovs udsmykning

Akademiraadet er blevet gjort opmærksom på, at kommunalbestyrelsen i næste uge skal tage stilling til spørgsmålet om den fremtidige skæbne for Willy Ørskovs udsmykning fra 1977 til Sydskolen i Albertslund, nu kaldet CPH West.

Som vi har forstået det, skal skulpturen enten restaureres/bevares eller fjernes/destrueres. At restaurere skulpturen vil beløbe sig til ca. 80.000 kr.

Efter vores vurdering er værket Skulptur i 2 dele kunsthistorisk set et unikt værk. Det er et af Willy Ørskovs hovedværker og fremhævet i flere kunsthistoriske værker for sine store kunstneriske kvaliteter. Det er samtidig et af de tidligste og mest markante eksempler på bygningsintegreret kunst i Danmark. Derfor vil det være et stort tab for kulturarven, for nutiden og for forståelsen af en af Danmarks betydeligste billedhuggere, hvis værket ikke bevares.

Akademiraadet tilslutter sig kunsthistoriker Leila Kroghs udtalelse i sagen, hvor hun pointerer, ”at det er et hovedværk, som hun ikke er i tvivl om skal bevares. Yderligere er værket et eksempel på den samtidskunst, som blev indkøbt af kommunerne i 1970’erne, og som nu forfalder over hele landet pga. manglende vedligeholdelse, konstruktionsfejl og ikke vejrbestandige materialer. Renoveres disse skulpturer ikke, vil det betyde, at mange kunstneriske udtryk fra denne æra vil forsvinde.”

Akademiraadet skal derfor på det kraftigste opfordre til, at Willy Ørskovs Skulptur i 2 dele bevares.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET