Brev til kulturministeren ang. billedkunstakademierne

Kære Mette Bock

Tak for dit svar på vores henvendelse af 36. oktober i år. Det glæder Akademiraadet at høre, at der er en række møder i sigte med Kulturministeriets rektorer med henblik på at drøfte de kommende udfordringer.

Akademiraadet vil dog gerne følge op på henvendelsen af 26. oktober og præcisere, at Akademiraadet anser de kunstneriske uddannelser som meget vigtige kulturelle og kunstneriske aktører i Danmark.

Kunst og kultur er vigtige byggesten i samfundsudviklingen, og når kunsten og kulturen nedprioriteres, så gør det os fattigere. Rådet ser kunsten som væsentlig kritisk institution, der kan stille betydningsfulde samfundsmæssige spørgsmål og finde nye æstetiske og sanselige udtryk.

Rådets holdning er, at kunstuddannelserne skal prioriteres højere, end de bliver i øjeblikket. Og hvis vi skal, og det skal vi forhåbentlig, bibeholde én billedkunstuddannelse på højeste internationale niveau, er det vigtigt, at Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler ikke forringes yderligere. Danmark skal have mindst én vægtig billedkunstnerisk uddannelsesinstitution, der kan måle sig med (andre) tilsvarende internationale akademier for at udvikle kunst på højeste niveau og sætte standarden for billedkunst – ikke bare herhjemme – men også internationalt.

Det vidensbaserede og det konceptuelle arbejde er en vigtig del af en moderne kunstpraksis, som en bred lærerstab er med til at udvikle og aktualisere på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Men den håndværksmæssige del af uddannelsen ser, i forbindelse med de generelle besparelser, ud til at blive nedprioriteret. Der er en stigende tendens til, at det håndværksmæssige arbejde nedprioriteres og udliciteres til omkostningslettere lande, og det indebærer en alvorlig risiko for, at basal viden og teknikker forsvinder ud af Danmark, hvis vi ikke har steder, hvor disse trives. At sætte dem i forbindelse med et kunstakademi ville være en gevinst for Kunstakademiets Billedkunstskoler og for den håndværksmæssige viden generelt. En del af løsningen på dette tab kunne bestå i, at Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler får tilstrækkelig økonomi til ikke kun at opretholde, men også skabe nye værksteder, hvor der forskes og udføres håndværk på højeste niveau.

Akademiraadet har, som mange andre gennem lang tid, set, at situationen for de danske billedkunstakademier er meget usikker, og at Det Jyske og Det Fynske Kunstakademi gennem flere år har måtte udføre et Sisyfosarbejde. Det har kunnet lade sig gøre, fordi medarbejdere med stor dedikation har arbejdet utrætteligt og søgt at skabe særegne profiler for de to regionale kunstakademier.

Akademiraadet mener, at der bør findes løsninger for denne uholdbare situation.

Der skal gøres en indsats for, at de to mindre billedkunstakademiers situation tages alvorligt, og der bør i samarbejde med akademierne udarbejdes en plan, så deres økonomiske vilkår forbedres for at opnå en fremtidssikret ramme at arbejde under. Et land på Danmarks størrelse bør have en vis diversitet i synet på kunst og på, hvordan man kan uddanne i billedkunst. Vi anser det derfor ikke nødvendigvis som et problem, at der er forskel mellem de økonomiske vilkår, selvom det er klart, at det udgør en væsensforskel på akademierne.

De to regionale billedkunstakademier er væsentlige, fordi kunst hele tiden er i forandring, og de kan og er også nødt til at forsøge at møde den forandring og skabe et miljø, hvor forskellige kunstneriske udtryksmåder og undervisningsmetoder bliver afprøvet, og er nødt til at blive afprøvet for at holde sig relevant i forhold til kunstproduktionen. Denne iværksætterånd, eksperimenteren og forandringslyst ligger på mange måder i kunstens ånd, og indeholder store muligheder, og dette arbejde bør tages alvorligt og sikres.

Akademiraadet håber, at du vil tage denne henvendelse op til videre overvejelse, og rådet står naturligvis til rådighed for yderligere dialog.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET