Bro over Christianshavns kanal

Akademiraadet har i dagspressen bemærket, at den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson har udarbejdet forslag til en bro, der forbinder Christiansholm med Appelbys Plads over Christianshavns kanal og som er finansieret af Nordeas Fond henholdsvis Københavns Kommune. 

På kommunens hjemmeside ses 

  • at der den 9. november 2009 er truffet aftale med fonden om realisering af dette projekt
  • at broen er en gave fra fonden, som betaler 26.3 mio. kr.  af de 34 mio. kr. den koster
  • at fonden er bygherre og afleverer den færdige bro i 2012.  

Akademiraadet er helt enig i behovet for en broforbindelse over Christianshavns Kanal, men rådet undrer sig over den valgte fremgangsmåde.

Akademiraadet er stærkt kritisk over, at kommunen fravælger at inddrage offentligheden i planlægning af et for det lokale miljø så betydeligt anlæg, herunder ved lokalplanhøring at give offentligheden indblik i planerne og mulighed for at kommentere dem.

Akademiraadet forstår ikke, at kommunen her har valgt at stille en billedkunstnerisk opgave, i stedet for at tage udgangspunkt i den brobygningsekspertise, der er så rigelig af her i landet, og rådet finder ikke, at det fremlagte projekt hverken arkitektonisk eller funktionelt er vellykket.

Akademiraadet skal opfordre kommunen til at tage initiativ til en konkurrence om broforbindelsen og i øvrigt følge de for et sådant projekt sædvanlige offentlighedsprocedurer.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET