Camilla van Deurs

Arkitekt
Stiller op til AkademietJeg opstiller til Akademiet for at bidrage til kvalificeringen af Akademiets faglige rådgivning og indflydelse på det byggede miljø, landskabsarkitekturen og planlægningen, for at styrke fællesskabet i Kunstnersamfundet og påvirke Akademiets fremtidige udvikling.

Jeg mener, det er Akademiets afgørende opgave i de kommende år at sikre den kvalificerede deltagelse af arkitekter og kunstnere, når fremtidens grønne samfund tegnes og bygges. Jeg har, med planlægningserfaring fra byudviklingen både internationalt og i København, et fokus på hvordan vi som arkitekter kan bidrage til løsningen af de store samfunds- og miljømæssige udfordringer.

Akademiet bør rådgive de politikere både nationalt og i kommunerne, som tager beslutningerne om hvordan byerne, landsbysamfundene og det åbne land udvikles. Jeg har gennem de seneste frem år som stadsarkitekt i København modtaget flere anbefalinger fra Akademiet vedrørende byggerier og byudviklingen i København. Anbefalingerne har bidraget til de politiske beslutningsprocesser med meget vekslende succes, da de til tider ikke har beskæftiget sig med nøglespørgsmålene for de konkrete projekter, men med bredere tendenser eller holdningstilkendegivelser, hvilket har gjort anbefalingerne svært anvendelige i sagsbehandlingen. Derfor mener jeg at kunne bidrage til Akademiets væsentlige arbejde med erfaring fra den offentlige forvaltnings praksis, som forhåbentligt kan øge Akademiets gennemslagskraft.

I mit virke som stadsarkitekt i København har samarbejder med kunstnere været en stor del min metode til byudvikling og borgerinddragelse bl.a. i Områdefornyelserne, men også i mit engagement i Copenhagen Light Festival og en række kommittér for kunst i København. Læs mere i mit CV eller i forordet til denne publikation:
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/2489_b33597b417bc.pdf

Jeg er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2001 og Ph.d. fra 2010. Jeg har arbejdet som landskabsarkitekt, forskningsassistent på Arkitektskolen, underviser på DIIS og KUA, og været partner ved Gehl Architects i 11 år, inden jeg i 2019 blev stadsarkitekt i Københavns Kommune. Per 1. februar 2024 har jeg valgt ikke at forlænge min åremålsansættelse for at kaste mig over nye faglige udforinger. Jeg har således erfaring indenfor arkitekturens undervisning, forskning, praksis og forvaltning.

Siden 2021 har jeg været medlem af Kunstnersamfundet. I 2020 blev jeg udpeget som forperson for Aftagerpanelet på Kgl. Akademi Arkitektskolen og ambassadør for diversitet & ligestilling hos Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Jeg var i perioden 2012-2019 bestyrelsesmedlem i Arkitektforeningen og næstformand i perioden 2018-2019.

Privat er jeg gift med Nicolai, som også er arkitekt, og mor til to teenagere. Siden 2005 har jeg boet i Rungsted, men er oprindeligt fra Silkeborg samt opvokset i Somalia og på Vestsjælland, så jeg har en bred forståelse af potentialer, udfordringer, kultur og geografi på tværs af Danmark.