Carina Zunino

Billedkunstner
Stiller op til Akademiet


Vision
Min motivation for at stille op som kandidat til Akademiet er min store interesse for kunstens funktion i samfundet. Jeg ser det som essentielt, at det vi omgiver os med, også baserer sig på bevidste æstetiske overvejelser og valg, og at vi har et sprog for og en forståelse af, hvordan de overvejelser og valg påvirker vores udvikling og eksistens. Det er vigtigt, når vi udvikler noget sammen, at det æstetiske er en integreret del, som er tilgængelig for alle, uanset alder og baggrund, og at samtaler og formidling, sætter ord på æstetikkens relevans og rolle i samfundet. Jeg vil gerne være med til at skabe en større forståelse for de sanselige aspekter ved at være menneske i samfundets store fællesskab. Det vi ser og hører, de materialer vi omgiver os med og rører ved, i byer, bygninger og landskaber, præger os. De æstetiske valg et samfund træffer, påvirker vores perception og evne til at udvide vores perspektiver og refleksioner. Det giver os mulighed for at inddrage begreber som skønhed, harmoni, fællesskab, lighed og meget andet i vores forestillinger og tankeverden. I mit kunstneriske arbejde, er jeg meget bevidst om omverdenen, både i min produktion af monumental og bygningsintegreret kunst, mit kuratoriske arbejde og som formidler og underviser. Som den ene halvdel af den dansk/svenske kunstnerduo Zunino Ignestam Studio, har jeg i de seneste 10 år beskæftiget mig med at bidrage til menneskers omgivelser i form af kunstværker til offentlige rum. Jeg stiller op som kandidat til Akademiet med stor lyst til at deltage i arbejdet med at tydeliggøre arkitekturens og billedkunstens uundværlige æstetiske rolle i samfundet i en tid med meget store forandringer.

Min faglige profil
Født 4 marts 1974 Uddannelse Det kongelige danske kunstakademi, 2001 / Chelsea College of Art and Design, 1999.

Zunino Ignestam Studio (ZIS): Siden 2013 har ZIS skabt en række offentlige kunstværker i Sverige og Danmark til skoler, hospital, torv, plejehjem, i parker m.m. (https:// www.zuninoignestam.com/). Vi har gennem årene udviklet en metode og intuition for de muligheder og særlige egenskaber, som et sted har i sig. Vi er optaget af de mennesker som befinder sig på stedet og nysgerrige på hvordan de oplever deres omgivelser. Vi laver løbende workshops bl.a. for Arkitektforeningens Efteruddannelse og har i 2023 udviklet et samtaleforum for professionelle kunstnere, Studiekreds for kunst i offentlige rum, som diskuterer den kunsteriske arbejdsmetode i det felt (https://www.ffkd.dk/portfolio/studiekreds-kunst-i-det-offentligerum/)

Carina Zunino. I min individuelle kunstneriske praksis arbejder jeg i medierne fotografi, skulptur/installation og film. Her undersøger jeg begreber som rum, perception, natur og erindring og senest har jeg udstillet på Rønnebæksholm Kunsthal i efteråret 2022, (https:// www.carinazunino.dk/).

Kurator : I 2017-2019 var jeg kurator på Nordkystens Kunsttriennale, Gribskov Kommune, hvor 19 kunstnere skabte stedsspecifikke kunstværker til byrum, landskaber og kulturinstitutioner (https://www.idoart.dk/kalender/nordkystens-kunsttriennale-2019).

Formidling og undervisning : I perioden 2008 – 2018 var jeg ansat som formidler og underviser på SMK, og lavede undervisningsforløb i kunstteori, kunsthistorie og kunstnerisk praksis for børn, unge og voksne.

Privat er jeg gift med Søren (arkitekt/byplanlægger i Kbh kommune) og vi har to børn, Storm, 18 år og Linn, 16 år. Min nationalitet er dansk/canadisk.