Den Frie Udstillingsbygning

Akademiraadet glæder sig over, at kulturministeren, særligt i disse krisetider, har prioriteret at finde en fornuftig og funktionel ordning for Den Frie Udstillingsbygnings fortsatte eksistens. 

Akademiraaadet har tidligere i maj 2008 opfordret Kulturministeriet, Københavns Kommune, og Kunstnersammenslutningen Den Frie til i fællesskab at finde en ordning. Der er nu fundet en ordning mellem Den Fries bestyrelse og Kulturministeriet, som foreløbig sikrer stedet. Kulturministeriet indskyder 1,2 millioner kr. årligt i en 4 årig periode og samtidig forpligter det nuværende Billedkunstudvalg under Kunstrådet sig til at bevilge 600.000 kr. årligt til driften.

Den Fries Udstillingsbygning i København har i lang tid været lukningstruet på grund af utrygge økonomiske rammer. Et økonomisk kollaps har derfor været et reelt fremtidsperspektiv for bestyrelsen. Kunstnersammenslutningen Den Frie, der ejer og bestyrer den markante bygning, er en selvstændig forening, og den er lige som alle mulige andre underlagt krav om økonomisk rentabilitet. Dette perspektiv er ofte ødelæggende for kunstlivets mangfoldighed og udstillingspotentiale, og i dette tilfælde ville det have været en kedelig afslutning for en udstillingsbygning, der siden 1914 år har tjent som et vartegn for et kunstnerdrevent udstillingssted med stor publikumssøgning

Fremover skal der skelnes imellem selve udstillingsbygningen og Kunstnersammenslutningen Den Frie, og blandt andet skal sammenslutningen fremover selv ind i an-

søgningsfeltet på lige fod med andre sammenslutninger. Udstillingsbygningen får en selvstændig bestyrelse, bestående af bygningskyndige, økonomiske og kunstfaglige kompetencer, der skal følge bevillingen/økonomien til stedet. Den kunstneriske profil skal tilrettelægges af et fagudvalg bestående af fire herboende kunstnere, hvoraf Akademiraadet skal udpege to af medlemmerne.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET