Den nye arkitektskole i Aarhus

Åbent brev

Arkitektskolen i Aarhus ønsker at flytte til et nyt byggeri, hvor hele skolen kan samles, og der kan skabes bedre værkstedsfaciliteter.

Der findes også en ambition om, at den nye bygning skal signalere, at skolen orienterer sig mod det nye og fremtiden. Akademiraadet støtter disse ambitioner varmt.

Imidlertid ser rådet med meget stor bekymring på, at Bygningsstyrelsen, så vidt det er rådet bekendt, efter endt konkurrence påtænker at udbyde projektet i totalentreprise.

Et væsentligt og værdsat udgangspunkt for den danske bygningskultur er høj kvalitet i det offentlige rum, herunder i fællesskabets bygninger. Vore universiteter og skoler, rådhuse, hospitaler og kulturinstitutioner er historisk betragtet af høj arkitektonisk kvalitet, fra Universitetsbiblioteket i Fiolstræde over Aarhus Universitet til Skagen Rådhus.

Når man som bygherre skal tilvejebringe denne høje kvalitet, findes der anerkendte og velafprøvede metoder. Disse har alle udgangspunkt i konkurrence mellem arkitekter. Der findes flere former for konkurrence mellem arkitekter, så den offentlige bygherre let kan finde den form, der passer til opgaven, og det ville være oplagt, at udskrive en åben konkurrence når det nu er en arkitektskole, der skal bygges.

Hvis udgangspunktet for en byggeproces er en arkitektkonkurrence, kan selve projekteringen af projektet foregå optimalt i dialog med bygherre og brugere og med hensyntagen til udviklingen i byggesektoren. I en sådan proces kan parterne bedst muligt sikre en høj kunstnerisk, byggeteknisk og funktionel kvalitet i sammenhæng med en rimelig kvadratmeterpris.

Rådet kan ikke umiddelbart komme i tanke om bygninger af stor kunstnerisk kvalitet, som er opført på baggrund af en totalentreprise. De findes muligvis, og man kan i øvrigt mene, at der findes byggesager, som er af en sådan karakter, at den store kunstneriske kvalitet er sekundær. Det gælder imidlertid ikke, når staten bygger vigtige uddannelsesinstitutioner  – og da absolut ikke en arkitektskole.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET