Det Særlige Bygningssyn

Akademiraadets høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn.

Akademiraadet glæder sig over, at Danske Landskabsarkitekter med ændringen af bekendtgørelsen får indstillingsret til og dermed et medlem i Det Særlige Bygningssyn.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET