Eckersberg Medaillen 2023

Billedkunstner
Signe Guttormsen


Siden akademitidens fotografiske undersøgelser har Signe Guttormsen været optaget af, hvad der gør et ”sted” til et sted. Hvad er det, der giver et sted identitet?

Det er en interesse, som naturligt har ført Signe Guttormsen til mere og mere at arbejde med stedsspecifikke kunstprojekter. De sidste 10-15 år har Signe Guttormsen således udført en lang række betydelige stedsspecifikke og bygningsintegrerede kunstværker i hele landet.

Værker, der hver især er resultatet af en kunstnerisk dialog med det pågældende sted. En proces, hvor Signe Guttormsen lytter til stedet, undersøger og belyser dets arkitektur, materialer, funktioner, historiske forankring, mentale og betydningsmæssige rum. Stedets identitet bliver derved indkredset, sideløbende med at det bygningsintegrerede kunstværk udvikles og tager form.

Delelementer og detaljer af stedets former og betydninger forskydes og indgår i nye funktioner og sammenhænge. Derved kiler kunsten sig ind og danner nye taktile og betydningsmæssige koblinger mellem stedet og os.

Et eksempel er, når Signe Guttormsen lader en håndliste i Banedanmarks nye kontroltårn i Fredericia tage form efter en jernbaneskinne, så vi ledes ind i en kropslig forståelse af stedets funktion og logik. Eller når hun på Ringsted Gymnasium inkorporerer brudstykker af elevernes indbyrdes sms-beskeder i gymnasiets akustiske vægbeklædninger, så elevernes stemmer konkret er med til at formgive skolens fysiske rammer.

For sit skarpe, kontekstuelle kunstneriske arbejde tildeles Signe Guttormsen Eckersberg Medaillen i 2023.