Eksamen og censur

Akademiraadet finder det uhørt, at rådet ifølge udkastet ikke længere har en lovfæstet indstillingsret med hensyn til censorer til arkitektskolernes eksamensbedømmelser. Hvad er den faglige begrundelse for det?

Akademiraadet er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål – uafhængigt af kunstpolitiske eller økonomiske interesser og sammensat af højt fagligt kvalificerede arkitekter og billedkunstner. Det forekommer rådet ubegrundet og dybt beklageligt, såfremt vores kompetencer ikke kommer i spil fremover i forbindelse med indstillingen af censorer.

Rådet har desuden i mindst 22 år indstillet censorer til arkitektskolerne i København og Århus, og det opleves lidt grænseoverskridende, at blive slettet med et pennestrøg i udkastet til bekendtgørelsen. Det havde været ønskeligt, at vi var blevet gjort opmærksomme på det eller, at det havde fremgået af høringsbrevet.  

Ifølge de nuværende retningslinjer har rådet hvert 4. år indstillet lidt over 100 personer ud af de i alt 250 personer til censorkorpset, og rådet har lagt et stort og seriøst arbejde i det. Senest i foråret/ forsommeren 2013 har vi på anmodning fra Censorsekretariatet indstillet 106 personer, hvoraf en fjerdedel var nyindstillinger. Vi har indhentet oplysninger på hver enkelt person, ligesom vi har meddelt de pågældende personer, at de er indstillet for perioden 1. januar 2014 til og med 31. december 2017. Derfor undrer det meget, at der i § 56, stk. 3 står, at de nuværende beskikkede censorers beskikkelsesperiode forlænges frem til 30. september 2014. Hvad indebærer det? Det undrer også, at de af rådet indstillede personer ikke på nuværende tidspunkt er orienteret, om de er beskikkede eller ej, eller i de mindste, at der er eventuelle omstruktureringer på vej.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET