Elle-Mie Ejdrup Hansen

Billedkunstner
Stiller op til AkademietJeg stiller op som kandidat til Akademiet med ønsket om at indgå i en kollegial samtale om vores fag. Hvordan kan kunstnerisk kvalitet, samtidskunst og kunstneren bidrage i samfundet?

Som ung var jeg optaget af at arbejde som kunstner, men blev reduceret til en kvindelig kunstner i en hierarkisk kunstverden og den ligestillings kamp er stadig højaktuelt.

Jeg vil trække på min erfaring fra en række værker i det offentlige rum fra begyndelse af 90’erne frem til i dag, kirkeopgaver, udsmykninger, diverse udstillinger nationalt som internationalt og samarbejder med en række offentlige myndigheder – kommuner, regioner, ministerier og på tværs af fagligheder afhængig af opgavens karakter.

Min kunstneriske praksis adresserer modsatrettede magtstrukturer – politisk og historisk. Som ung kunstner skabte jeg et værk, der pegede fremad i tiden, men som kolliderede voldsomt med tidens magtstrukturer, der var mandsdomineret. I mange af mine værker har jeg været nødt til at samarbejde, men sagen er nok, at jeg sætter stor pris på den del af min praksis. I 2015/16, da regeringen ville flytte Statens Værksteder for Kunst til provinsen, var jeg formand for SVFK. Heldigvis lykkedes det ikke.

Med glæde vil jeg bidrage til en aktiv kunstfaglig stemme i dialog med arkitekterne og arbejde for, at Akademiet indtager en central plads i samfundsdebatten om hvordan kunstnerisk viden kan spille en central rolle i forhold til selvforståelse – politisk og historisk, ligestilling mellem kønnene og samfundets dagsordner.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg som bosiddende kunstner i Aarhus tænker, at det er afgørende at Akademiet er repræsenteret fra hele landet.

www.ejdruphansen.dk