Ellen Braae

Arkitekt
Stiller op til Akademiet


HVORFOR?

Vi står midt i en stribe af kriser: klimaforandringer, tab af biodiversitet, svindende lighed og manglende demokrati for nu at starte oven fra.

Disse kriser er i vid udstrækning forbundne og i vid udstrækning rumligt forankrede.

Arkitektur adresserer som disciplin rumlige aspekter og virker gennem rumlige aspekter – arkitektur er derfor vigtig som aldrig før!

HVAD?

Akademiet har en stemme. En vigtig stemme. Og jeg vil gerne bidrage til gennem Akademiet at give arkitekturen en stemme i samfundsdebatten og skubbe på, at vi som samfund bliver bedre at bruge arkitekturen som redskab. Gennem Akademiet kan vi endvidere bidrage til at kvalificere denne vinkel.

HVORDAN?

Akademiet vil opleves som en stærkere samfundsinstitution ved at agere mere proaktivt – ved at opdyrke debatter på forkant og anvise gode eksempler.

HVEM?

Jeg er uddannet arkitekt og landskabsarkitekt ved Arkitektskolen Aarhus og har de sidste 14 år været professor i landskabsarkitektur og byudvikling ved Københavns Universitet med fokus på kulturarv og bæredygtighed. Gennem mit faglige søger jeg til stadighed at fastholde en aktiv relation mellem praksis og akademia. Se i øvrigt vedlagte CV.