En hovedstad uden hoved

Akademiraadet erfarer, at regeringen påtænker at flytte en række af statens institutioner ud af Københavns centrum. Resultatet kan blive en hovedstad uden hoved.

En ny rapport fra Bygningsstyrelsen viser, at staten vil kunne spare penge ved at flytte en række af statens institutioner ud af det centrale København. Akademiraadet, som er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, mener, at de besparelser kan koste dyrt for hovedstadens fremtidige mangfoldighed, samlende karakter og arkitektoniske kvalitet. Så dyrt at det kan koste hovedstaden hovedet.

Det centrale København huser i dag mange af de vigtigste statslige styrelser, institutioner og uddannelsessteder. Disse betydningsbærende og kulturelt vigtige bygninger og steder bidrager i kraft af deres centrale kulturhistoriske placering og deres arkitektoniske kvaliteter både til byens liv og atmosfære og til byens kulturelle og æstetiske miljø.

København er i dag et historisk, kulturelt og socialt centrum, hvor samfundets forskellige funktioner dagligt mødes og beriger hinanden. Både i kraft af de mennesker, der arbejder i statens institutioner, og de mange mennesker der dagligt har ærinder der. Dette er en væsentlig del af hovedstadens sociale liv. Det er dette daglige ’sammenstød’ mellem samfundets forskellige instanser og aktører, der skaber byens dynamiske puls og danner grundlaget for oplevelsen af at være i en hovedstad.

Gennem historien har staten bygget forbilledlige bygninger til sine institutioner med høje krav til arkitektoniske, æstetiske og håndværksmæssige kvaliteter. Man kan være bekymret for, om disse kvalitetskrav til materialer, detaljer, udførsel – og ikke mindst de integrerede billedkunstneriske udsmykninger – vil blive videreført i de decentralt placerede nybyggerier, som staten påtænker at leje sig ind i.

Akademiraadet, der består af arkitekter, byplanlæggere og billedkunstnere, opfordrer derfor til helheds- og langtidstænkning og ikke til kun at se statens tilstedeværelse i hovedstaden som en økonomisk byrde, der skal reduceres, men tværtimod som en del af det liv, der kendetegner en ægte hovedstad. Spørgsmålet er også, hvem der flytter ind, når staten flytter ud? Det svar kender vi ikke, men det er helt sikkert, at en udflytning af statens institutioner vil svække byens mangfoldighed, og hovedstaden risikerer at blive til en hovedløs stad.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET