En samlet kunstfaglig vision

Åbent brev til kulturminister Bertel Haarder og uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen

Akademiraadet mener, at der bør være en samlet kunstfaglig vision for de institutioner, der understøtter den kunstneriske udvikling i Danmark.

Det er vigtigt, at forandringer i vilkårene for kunsten og kulturen er understøttet af visioner, og særligt visioner for sammenhænge og synergi mellem kunstnere og kunstarterne. Det er vigtigt, at den kvalitet, der i dag kendetegner vore kunstneriske institutioner, fastholdes, uanset nedskæringer. Uanset om det er uddannelser, udstillingssteder eller værksteder, er det vigtigt, at fokus holdes fast på at bevare helhed, sammenhængskraft og udviklingspotentiale. Det handler om kvaliteten af den kunst, som Danmark får.

Konkret vil det sige, at:

  • Akademiraadet opfordrer regeringen til at sikre, at Statens Værksteder også fremover er et møde- og arbejdssted for alle kunstarterne således, at værkstederne bevares samlet og at værkstedernes rækkevidde og kvalitet fastholdes.
  • Akademiraadet opfordrer regeringen til at sikre, at akademiuddannelsernes høje kunstneriske niveau og nære relation til praksis fastholdes og udvikles.
  • Akademiraadet opfordrer regeringen til at sikre, at talentudviklingen udvides, så vi også i fremtiden kan være verdensledende inden for billedkunst, arkitektur og design.
  • Akademiraadet opfordrer regeringen til at sikre, at udstillingsstederne kan fastholde et højt aktivitetsniveau i hele landet.

I dag er Danmark et foregangsland i verden på mange forskellige måder – rejsende strømmer til for at opleve vores mad, vores film og TV-serier, og vores designprodukter inden for bolig og interiør er eftertragtede fra Shanghai til Rio. Danske arkitekter vinder opgaver i USA, Kina og de arabiske lande, og danske kunstnere udstiller i alle verdens store byer. Det kan man se i TV og læse i aviserne næsten hver dag.
Det er mindre kendt, at alle disse kunstneriske og kulturelle udtryk virker sammen – kokkene inspireres af billedkunsten og samarbejder med kunsthåndværkere og arkitekter. Billedkunstnerne åbner nye idéer for byen og bygningskunsten. Film og TV-serier er fyldt med eksempler på dansk kunst, design, arkitektur og byrum.

Det skyldes ikke mindst, at alle kunstarter mødes i de fælles institutioner – omkring museerne, uddannelserne og værkstederne. Fælles projekter, men også den umiddelbare synergi og de faglige møder, er med til konstant at udvikle og udvide de kunstneriske muligheder, der i sidste ende forvandles til eksportsuccesser og opmærksomhed fra turister og internationale samarbejdspartnere, der lader sig inspirere af den danske model.

Selvom de kunstneriske fag i Danmark samlet og hver for sig nyder stor anerkendelse og økonomisk succes i dag og udgør grundlaget for industriprodukter og eksportsuccesser, er den kultur, der ligger til grund for dette skrøbelig. Vi er et lille land og vores befolkningsgrundlag for at være kreative og innovere er lille. Det kan kun fastholdes og udvikles ved omhyggelig pleje.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET