Er arkitektur ikke længere kunst?

Opfattes arkitektur ikke længere som et kulturbærende fag?

En række af de videregående kunstneriske uddannelser skal nu flyttes fra Kulturministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Er der en faglig overvejelse bag opsplitningen af arkitektur og kunst, eller er flytningen kun et udtryk for administrative og økonomiske overvejelser?

I Danmark er der en helt særlig tradition for samhørighed mellem arkitekturen og billedkunsten, en samhørighed der går 257 år tilbage i tiden til oprettelsen af Kunstakademiet.

Arkitekturen betegnes som den bundne kunstart, billedkunsten som den frie kunstart. Arkitekturen har altid, hvor den er bedst, evnet at forene det praktiske, økonomiske og det bæredygtige inden for et kunstnerisk helhedsgreb.

Det er arkitektskolernes fornemste opgave at undervise i kunstnerisk udviklingsarbejde, således at den færdige arkitekt kan indgå med sine kvalifikationer i et bredt samarbejde om at berige vore omgivelser med poesi, medmenneskelighed og kunstnerisk nærvær.

Denne følsomhed over for arkitekturens evne til at skabe mening, store oplevelser og langtidsholdbar arkitektur, kan ikke udvikles i et teknologisk og naturvidenskabeligt univers.

Arkitekturen har store udfordringer i forbindelse med klimaforandringer og ressourceknaphed. Arkitekturen forholder sig til bæredygtighed og innovation inden for nye bygningsteknologier, men samtidig er det vigtigt ikke at glemme, at arkitekturen netop er den bundne kunstart, hvis fremmeste opgave er at forene de to hjernehalvdele.

Akademiraadet frygter, at den dynamik, der er i spændingsfeltet mellem de eksakte og de kunstneriske praksisser, sættes over styr, og at arkitekturen dermed udvikler sig til et pragmatisk og ikke-kulturbærende fag.  

Hvis vi tillader os at tro, at den nye regering også værdsætter smukke og berigende omgivelser, er det ikke vejen frem at smide arkitekturen på porten, her i 50 året for Kulturministeriets fødsel.

Akademiraadet protesterer kraftigt imod, at arkitektuddannelsen flyttes – den skal tilbage i Kulturministeriet, hvor den hører til.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET