Fælledklubberne

Lokalplanforslag Fælledklubberne har været til drøftelse I Akademiraadet.

I lokalplanforslaget tales der om ‘Fælledparkens overordnede struktur og løbende udvikling’, som lokalplanen indgår i, ligesom den kommende metrostation ved Vibenshus Runddel omtales.

Akademiraadet finder det vigtigt, at konteksten for det påtænkte byggeri belyses i videst muligt omfang og skal derfor spørge ind til samspillet med den planlagte tætliggende metrostation. De to anlæg må nødvendigvis samordnes i en helhedsløsning.

Før Akademiraadet udtaler sig, vil man også gerne vide, om der med strukturplan henvises til Udviklingsplan 2006 for Fælledparken, som så vidt ses ikke omfatter hverken klubhus eller metrostation.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET