Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Akademiraadet finder det særdeles positivt, at regeringen har taget initiativ til en nytænkning af den regionale planlægning for hovedstadsområdet, kaldet Fingerplanen. Udviklingen i hovedstadsområdet bør altid ses som en helhed.

Fingerplanen har været holdbar og god for regionen i 68 år, en ny plan bør være ligeså solid og langtidsholdbar. En del af Fingerplanens holdbarhed er, at det er en stærk form, både i sin helhed og i detaljen. Det er nemt at forstå, både for borgere og lokale politikere, hvordan planen skal læses.

Det er værd at diskutere, hvorfor og hvordan byudviklingen skal koncentreres i regionen. I regeringens oplæg er der meget fokus på Fingerplanens “håndflade” — Københavns og Frederiksberg Kommuner. Der ønskes fortætning – herunder høje bygninger. Akademiraadet mener, at dette forslag bør kvalificeres og diskuteres.

Det er positivt, at regeringen vil udbygge hovedstadens infrastruktur, og Akademiraadet mener, at det er værd at diskutere, hvordan man bedst gør det i forhold til klimabelastning, biosfærebeskyttelse og livskvalitet. Dette hænger sammen med den overordnede byudvikling. Begge dele bør tage udgangspunkt i, at vi fremover må tænke de planmæssige helheder som del af en nødvendig klimapolitik, der både nytænker byggeri, energiproduktion og -distribution, klimatilpasning og infrastruktur.

Det er positivt, at der skal indgå forskning i byudviklingen. Og Akademiraadet mener, at arkitektur, design- og kunstforskning kan spille en væsentlig rolle i den sammenhæng. Der kan kun ske en positiv udvikling og vækst, hvis der skabes gode rammer for den udvikling. Det kræver forskning og udvikling.

Det er positivt, at regeringen har set natur og kultur som en af fire søjler i sin plan. Akademiraadet mener, at der er plads til en væsentlig udbygning af denne søjle, i nær sammenhæng med de andre. I fremtidens klimatilpassede samfund vil de grønne kiler og en ny form for planlægning af by-

områder og boliger være nødvendig. Københavnsområdet vil se helt anderledes ud i fremtiden.

Lad os være ligeså fremsynede, som de var i 1940’erne og skabe en ny vision, der på samme måde peger frem.

Akademiraadet foreslår, at der afholdes en åben, international idékonkurrence, hvor der opfordres til samarbejde på tværs af kunst- og vidensområder, såvel som arkitektur og planlægning. Fingerplanens styrke ligger i, at den er en stærk vision, og Akademiraadet mener, at der er behov for den tværfaglige diskussion og visionære tænkning, som en konkurrence kan give.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET