Forlig mellem Katrine Dirckinck-Holmfeld og Akademiraadet

Pressemeddelelse

Akademiraadet og Katrine Dirckinck-Holmfeld har indgået forlig om erstatning for gipsbusten af Det Kgl. Danske Kunstakademis stifter Frederik V.

Busten var en nyere gipsafstøbning af en bronzebuste skabt af Jacques-François-Joseph Saly i 1754. Gipsbusten er vurderet til at være støbt mellem 1960 og 1970.
Busten var en del af Akademiets Kunstsamling, som forvaltes af Akademiraadet. Busten har siden ca. 1970 været opstillet i festsalen på Charlottenborg Slot, der forvaltes af Kunstakademiets Billedkunstskoler, og som til dagligt fungerer som undervisningslokale.

I oktober 2020 blev busten fjernet fra festsalen og som led i en happening skubbet i havnen. Derved er den blevet eroderet af havvand i et sådant omfang, at den ikke kan restaureres. Happeningen, som havde til hensigt at sætte fokus på Kunstakademiets koloniale historie, blev dokumenteret på video og offentliggjort online på kunstmediet I DO ART.

Akademiraadet har anerkendt og anerkender bustehappeningen som et kunstværk, i overensstemmelse med alment anerkendte kunstbegreber inden for international samtidskunst. Katrine Dirckinck-Holmfeld har offentligt taget ansvaret for den kunstneriske happening.

Akademiraadet bemærker, at det er en udbredt misforståelse, at det er Akademiraadet, der har anlagt sag mod Katrine Dirckinck-Holmfeld. Akademiraadet oplyser, at dette er faktuelt forkert, da det er anklagemyndigheden der har rejst tiltale, efter at forløbet blev omtalt i medierne. Akademiraadet har alene — som statslig forvalter af den samling gipsbusten indgik i — ønsket erstatning på et beløb svarende til, hvad det vil koste at få et firma til at lave en ny afstøbning.

Med indgåelsen af forliget har Akademiraadet og Katrine Dirckinck-Holmfeld fundet en fælles løsning, hvor Katrine Dirckinck-Holmfeld har betalt en erstatning på 44.350 kr. som Akademiraadet modtog i april 2024, hvilket svarer til et professionelt tilbud på, hvad det vil koste at støbe en ny. Parterne betragter dermed deres mellemværende som afsluttet. Akademiraadet har orienteret anklagemyndigheden om det indgåede forlig, samt at Akademiraadet dermed betragter sagen vedrørende busten som Iøst og afsluttet.

Akademiraadet
Peter Holst Henckel
Rådsleder

Katrine Dirckinck-Holmfeld
PhD, billedkunstner, forsker og underviser