Forslag til en fremtidig organisering af de videregående kunstneriske uddannelser

Kære Mette Bock

Akademiraadet glæder sig over i dag at læse i Politiken, at du ikke vil tvangsfusionere nogen uddannelsesinstitutioner, idet rådet med bekymring har læst forslagene til en fremtidig organisering af de videregående kunstneriske uddannelser, udarbejdet af Henrik Sveidahl.

Efter rådets mening, er de videregående uddannelsesinstitutioners autonomi af central betydning for en vedvarende højnelse og skærpelse af det kunstneriske niveau. Nærhed mellem administration, undervisere og studerende er vigtig for et befordrende miljø og for forståelse af og indsigten i den pågældende kunstneriske praksis. dermed styrkes den kunstneriske faglighed, udvikling og forskning, hvorimod satsninger på outreach, videnopbygning og sektorbaseret strategisk tænkning på administrativ afstand risikerer at udviske den tætte samhørighed, der er nødvendig.

Akademiraadet oplevet helt generelt, at mange af de centraliseringer/sammenlægninger, der de seneste årtier er iværksat indenfor kunst- og kulturområdet, har svækket både fagligheden og miljøet i de pågældende institutioner/styrelser. En fremtid, hvor alle de videregående kunstneriske uddannelser bliver sammenlagt, risikerer at blive en eller to kolosser på lerfødder og en fremtid, som hverken gavner kunstnerne, kunsten eller kulturen nationalt eller internationalt.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET