Frans Drewniak

Arkitekt
Stiller op til Akademiet


Kære medlemmer af Kunstnersamfundet

Siden 2017 har jeg været i Akademiet, valgt af Kunstnersamfundets medlemmer. I foråret besluttede jeg at intensivere arbejdet her, stillede op til selve Akademiraadet og blev valgt ind.

Arbejdet er spændende og sammen med rådets i alt 12 medlemmer og sekretariat prøver vi at gøre rådet relevant for vores tid og de mange udfordringer billedkunsten, bygningskunsten og herunder design og kunsthåndværk står over for.

Med Rådets nye hjemmeside og profil på linkedin er vi nu hurtigere ude og til stede i den offentlige debat. Og der kommer til at ske mere på den front.

En stor del af vores arbejde handler om, som Statens rådgiver i kunstneriske sammenhænge, at hejse flaget for de vigtige og nogle gange truede vinkler og bidrag som kunsten og en æstetisk sanselig tilgang har at tilbyde verden. Som eksempel har vi for nyligt skrevet et høringssvar vedr. Kommuneplan for København.

Heri hedder det bl.a :

“Det er derfor Akademiraadets anbefaling, at København reelt går foran i den grønne omstilling, og tilslutter sig UIA´s bæredygtighedsmål “Copenhagen Lessons”. (https://www.uia-architectes.org/en/news/copenhagenlessons/). Og Akademiraadet anbefaler ligeledes, at det laboratorium for arkitektur og bygningsintegreret kunst, der blev udviklet under kongressen, fortsættes med oprettelser af flere eksempelbyggerier med mere vidtgående mål og løsninger. En strategi og vision, der vil kræve kommunens aktive medvirken ved eksempelbyggerier og fastsættelse af højere krav end de gældende”

I kan læse Akademiraadet udtalelse her https://akademiraadet.dk/koebenhavns-kommuneplanstrategi-2023/

Kort vil jeg motivere mit genvalg til Akademiet med at jeg nu endeligt har valgt at indtræde i Akademiraadet og ønsker at fortsætte mit arbejde her.

Hertil har jeg brug for jeres stemme til genvalg i Akademiet.

Overordnet kæmper jeg for højnelse af kunsten og bygningskunsten. Jeg har i en årrække, gennem mit virke som praktiker, underviser og nu forsker, bidraget til at fostre en ny generation af unge arkitekter, der arbejder 1:1, med det skønne i de miljømæssige udfordringer i hele Danmark !

Også det præger min tilgang til arbejdet i Akademiet.

Af vedlagte dokument fremgår mit faglige virke og cv. I kan også skrive til mig på frans.drewniak@kglakademi.dk og løbende følge mit arbejde og forskning på Instagram @fransdrewniak

Bedste hilsner Frans Drewniak