Gem de originale arkitekttegninger

Akademiraadets anbefaling vedr. bevaring af originale arkitekttegninger mv.

Kære Morten Kabell,

Akademiraadet har med stor lettelse læst, at du har stoppet den pågående og planlagte destruktion af indscannet materiale på Købehavns Kommunes byggesagsarkiv. Vi er vidende om, at byggesagsarkivet har været under indscanning og, at I deler denne proces med landets andre kommuner. Der er god fornuft i at gøre materialet tilgængeligt elektronisk, og vi har sådan set forståelse for, at dele af det indscannede materiale ikke har værdi i papirform, og derfor kan destrueres.

Det alarmerende i de sidste dages udmeldinger er, at det samme gælder for Stadsarkivet. Vi ved positivt, at der opbevares meget smukke originaltegninger, fotografier og anden dokumentation, der ikke kan erstattes af en indscanning. Tilgængelighed til dette materiale elektronisk er en stor hjælp for de forskere og forfattere, der løbende arbejder med Københavns historie og med de enkelte arkitekter og andre, der gennem tiden har bidraget til byens udvikling. En original indeholder flere oplysninger end en scanning af den simple grund, at på bagsiden af et foto kan stå forklaringer og oplysninger, der er afgørende forskningsmæssigt, mens trykke- og tegneteknik for en arkitekttegning kan bekræfte årstal og oprindelse af en tegning. Det er netop det, forskerne binder deres konklusioner op på.

Der er dog ingen sikkerhed for at en scanning dækker det fremtidige behov for dokumentation, da en utydelig tegning altid kan tegnes af, mens en utydelig scanning er ubrugelig. På samme måde kan billedfiler gå i stykker eller vanskeligt lade sig åbne pga. skift i computeres styresystemer eller software, så en scanning alene er nu engang risikabel.

Da Christiansborg brændte i 1795 gik en stor del af et tegningsarkiv af forskellige slotte og væsentlige bygninger op i røg. Det var en ulykke, og ulykken vanskeliggør ofte forskning, der går længere tilbage i tiden end 1795, når det drejer sig om de fineste bygninger i København – og i nogle tilfælde også i Danmark, da det var kronens tegninger, der var arkiveret her. Ulykker sker, men bevidste afbrændinger – uanset om det er efter indscanning – er meget vanskelige at forstå.

I byggesagsarkivet opbevares der sjældent originaler, så at gennemgå dette arkiv med tættekam for at finde originale tegninger, kan vi godt forstå er en uoverskuelig og nok også en unødvendig opgave. En anbefalelsesværdig strategi kunne være at gøre som Gentofte Kommune, der har gemt fysiske tegninger fra fredede og bevaringsværdige bygninger (kat. 1-2).

Akademiraadet vil på det kraftigste anbefale, at Stadsarkivets materiale gennemgås minutiøst, så originalt materiale, hvis forskningsværdi findes i originalen, gemmes forsvarligt for eftertiden. Arkivets materiale har en helt anden karakter end et byggesagsarkiv, og vi håber, at de sidste dages presseomtale beror på en misforståelse. At arkivet skulle have brændt deres materiale vil være ubegribeligt!

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET