Genopfør KB-Hallen

Akademiraadet finder, at KB-Hallen er et af Danmarks umistelige bygningsværker, og derfor vil rådet på det kraftigste anbefale en ny teknisk undersøgelse af præmisserne for KB-Hallens genopførelse på højeste kunstneriske niveau.

Rådet har selvfølgelig forståelse for, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at opgive fredede bygninger af tekniske årsager, men det fremgår ikke entydigt af det foreliggende materiale, at dette er tilfældet, hvad angår KB-Hallen.

KB-Hallens konstruktioner fremstår meget spinkle i forhold til gængse løsninger i Danmark, men der findes en række internationale eksempler, i lande med byggelovgivning der svarer til den danske, der viser, at vi også i dag kan virkeliggøre et byggeri som KB-Hallen.

Hvis KB-Hallen ikke var brændt, ville ingen have drømt om at affrede den.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET