Giv Gernes’ udsmykning af Horsens Rådhus nyt liv

Akademiraadet ønsker med dette brev at inspirere til, hvordan Gernes-udsmykningen af Horsens Rådhus kan leve videre, når rådhuset flytter til nye lokaler.

Når vi bygger til fællesskabet

Danmark har en lang demokratisk tradition for at gøre kunst og æstetik tilgængelig for alle i samfundet, så flest muligt, på tværs af sociale og økonomiske skel, kan få glæde af den i deres dagligdag. Historisk har vi som samfund inviteret kunsten med til at præge og højne kvaliteten af vores fælles offentlige byggerier og anlæg for at give dem en særlig identitet og kvalitet.

Da Horsens nuværende rådhus blev bygget i midten af 1980erne, blev Poul Gernes inviteret til at skabe en række udsmykninger specielt til rådhusets rum og funktioner. Sammen med sin hustru Aase Seidler Gernes udførte Poul Gernes udsmykningen direkte på og til rådhuset i 1985-86. Der er tale om en omfattende og meget vellykket udsmykning, hvor særligt byrådssalens store farverige kæmpe-palmeblade og vielsessalens blomstrende vægmalerier er med til at gøre udsmykningen af Horsens Rådhus til et hovedværk i nyere dansk kunsthistorie.

Bevar så meget som muligt

For 5-6 år siden tog Horsens kommunalbestyrelse beslutning om den såkaldte campus-rokade, som nu er ved at blive realiseret. Da planen blev debatteret i 2016, skrev Akademiraadet i til Horsens Kommune, at rådet „på det kraftigste vil opfordre byrådet til at bevare så meget som muligt af Poul Gernes’ udsmykning og inkorporere den i anden bebyggelse.“

Opfordringen skal her gentages

Gernes’ udsmykning er skabt til at fungere i en social sammenhæng, hvor mange kan få umiddelbar glæde af den. Det er en slags „brugskunst“, der er skabt i dialog med arkitekturen og de rum, den er en del af. Derfor vil det mest optimale være at lade udsmykningen leve videre, hvor den er, vel vidende, at bygningen sikkert skal ombygges og tilpasses nye funktioner. Med den rette rådgivning kan en sådan nænsom tilpasning godt lade sig gøre og tilmed være med til at give udsmykningen, eller dele af den, et helt nyt liv.

Alternativt kan dele af udsmykningen integreres i Horsens Rådhus’ kommende bygninger på Chr. M. Østergaards Vej. Her vil de farverige palmeblade fra den nuværende byrådssal helt sikkert kunne omplantes til en ny og mere moderne byrådssal, igen med hjælp fra en kunstkyndig rådgiver.

Akademiraadet stiller sig gerne til rådighed for en dialog om, hvordan udsmykningen af Horsens Rådhus bedst kan videreføres.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET