Høringssvar til Forslag til lokalplan 428 for Kildeskovshallen

Akademiraadet har besluttet at afgive høringssvar om udbygning af Kildeskovshallen, da det er en sag med flere principielle aspekter.

Kildeskovshallen er et hovedværk i dansk arkitektur, og fredet.

En væsentlig del af den arkitektoniske kvalitet i anlægget er samspillet med den omkringliggende Kildeskov, der er gammel fredskov, som i 2019 blev fredet som del af Kildeskovshallens samlede anlæg. Akademiraadet mener principielt, at der skal være særdeles tungtvejende årsager til at ophæve en fredning, og mener ikke, at der foreligger nogen væsentlig anledning til at udvide Kildeskovshallen. Der kan tilmed være både arkitektoniske, trafikale og idrætsmæssige fordele ved at anlægge en ny svømmehal, et andet sted i kommunen. Vi skal bevare de fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg.

Det påtænkte nye anlæg vil ændre Adolphsvejs særpræg væsentligt på denne strækning, hvilket kan være svært at vurdere ud fra lokalplanens præsentation. Akademiraadet mener principielt, at lokalplaner bør fremstilles på en måde, så enhver kan forstå planernes sammenhæng med den omgivende by, og så borgere selv kan danne sig et indtryk af byggeriets virkning i lokalområdet. På strækningen fra jernbanen og op til H. A. Clausensvej fremstår Adolphsvej og sidevejene som et klassisk villakvarter, med enkelte punkthuse i en skala, der svarer godt til villaernes.

Den oprindelige Kildeskovshal formåede at passe ind i miljøet, trods anlæggets størrelse, ved hjælp fra den omhyggelige landskabsplanlægning, og samspillet mellem bygning og landskab. Dette harmoniske samspil mellem skoven, svømmehallen og villakvarteret vil blive brudt af den foreslåede tilbygning.

Mange danske kommuner har gennem de sidste 10-15 år planlagt og virkeliggjort byggerier og byområder, der er unødigt tætte og helt eller delvist uden grønne områder. I modsætning til mange andre kommuner har Gentofte Kommune gennem mere end hundrede år stået for en fysisk planlægning af høj kvalitet, med respekt for historiske bygninger og kulturmiljøer, og et samspil mellem landskab og byggeri, der sikrer høj livskvalitet og skaber værdi for kommunens borgere.

Akademiraadet opfordrer Gentofte Kommune til at fastholde det høje ambitionsniveau. Det betaler sig på lang sigt.

Akademiraadet stiller sig gerne til rådighed for en uddybende dialog med kommunen, såfremt det ønskes.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET