Holckenhus – et stykke levende kulturarv

Det sidste tiår har København, som mange andre storbyer, oplevet en stor bymæssig udvikling. En udvikling, som på mange måder har skabt en mængde nye muligheder for byens borgere og erhvervsliv. Akademiraadet hilser denne altovervejende positive udvikling velkommen.

Akademiraadet er dog opmærksom på – og i stigende grad bekymret for – ”skyggesiderne” af denne ellers positive udvikling. Skyggesider, der f.eks. viser sig som følge af den massive omdannelse af bygninger, der bruges til atelierer for kunstnere og andre kulturmiljøer, som er med til at skabe en levende og kulturelt interessant by.

Nedrivning og omdannelse af Slagterboderne på Vesterbro og husene omkring Astrid Noacks Atelier på Nørrebro er blot de seneste eksempler på denne uheldige bagside af den københavnske byudvikling.

På lignende vis er der nu søsat et projekt, som vil omdanne Holckenhus´ kunstneratelierer i indre by til dyre ejerlejligheder. Men her er det vigtigt at forstå, at Holckenhus er en væsentlig del af den danske kulturarv og et enestående eksempel på, at kunstneratelierer og boliger eksisterer sammen og gør det muligt for kunstnere at bo og arbejde i byen.

Der er i bygningen et ubrudt kulturmiljø, der har bidraget væsentligt til kulturarven med væsentlige kunstnere som Marie og PS Krøyer, Harald og Agnes Slott-Møller, Kristian Zahrtmanns malerskole op til Jørn Larsen, Peter Bonnén og Jens Birkemose med mange flere.

Det er endvidere den bygning med den største samling af kunstneratelierer og kunstskoler der, udover Charlottenborg, har eksisteret i over 125 år i Københavns Centrum.

Det er med bekymring at Akademiraadet ser, at Holckenhus står i fare for at blive omdannet til dyre ejerlejligheder, og at København dermed står til stedse at miste endnu et stykke levende kulturarv.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET