Holmens Kirke

Akademiraadet har med stor interesse og bekymring fulgt sagen om opførelsen af det nye længehus kaldet ”Ny Skriftestol” i Holmens Kirkes have.

Akademiraadet glæder sig derfor over, at Det Særlige Bygningssyn har tiltrådt Kulturarvsstyrelsens indstilling om fredning af kirkens gravkapel og de omgivende arealer. Rådet finder det afgørende, at træerne genplantes. De er en uadskillelig del af den kulturarv, der nu søges fredet

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET