Holmens Kirke

Akademiraadet nærer stor interesse for det grønne anlæg ved Holmens kirke, som en overgang var truet af planer for bygning af en såkaldt skriftestol.

Rådet har i den anledning over for Kulturarvsstyrelsen understreget betydningen af, at træerne mod Holmens Kanal bliver genplantet.

Da kapellet nu alligevel ikke bliver fredet, skal rådet forhøre sig, om ophævelsen af fredningen åbner mulighed for ny bebyggelse på kirkens grønne areal?

Rådet skal desuden spørge til planerne for træernes genplantning. At genplantning ikke har fundet sted skaber usikkerhed i offentligheden om anlæggets fremtid.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET