Holmens Kirkes Kapel

Akademiraadet har i sin skrivelse af 20. juni 2008 til KUAS tilkendegivet sin påskønnelse af fredningen af Holmens Kirkes kapel.

Rådet har ved samme lejlighed understreget betydningen af genplantning af de fældede træer.

Akademiraadet har bemærket, at kapellet af principielle grunde alligevel ikke bliver fredet og skal forhøre sig, om fredningens ophævelse åbner mulighed for ny bebyggelse af kirkens grønne areal.

Rådet skal desuden spørge til planerne for træernes genplantning.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET