IKEA-byggeri fører motorvejsæstetik ind i det centrale København

Akademiraadet har drøftet startredegørelsen for Kalvebod Brygge Vest II og planlægningen af et City IKEA-varehus ved Dybbølsbro, som forudsætter, at der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan for området.

Den eksisterende lokalplan for Kalvebod Brygge Vest, er tænkt i sammenhæng med hele strækningen langs Kalvebod Brygge med henblik på at skabe et forløb, der binder området sammen og tilfører nye muligheder for ophold og færden i det offentlige rum. Muligheder der ligger naturligt og godt placeret i forbindelse med den kommende Metrostation ved Fisketorvet og Dybbølsbro Station.

Akademiraadet er kritisk over for et brud med den eksisterende lokalplan og frygter, at

de omkringliggende områder vil blive negativt påvirket i forhold til den udformning, som IKEA -varehuset har nu – store uniforme facader, der ikke giver ikke noget tilbage til byen og et indgangsparti, der er alt for ”støjende” i en bymæssig sammenhæng.

Vi risikerer kort sagt at få motorvejsæstetik ind i byen.

Det forpligter at bygge i byen, og den æstetik, der kan benyttes i industriområder, kan ikke transformeres til bymæssige sammenhænge. Særligt når en bygning er så stor, er der en forpligtelse til at bidrage positivt og kvalitativt i den bymæssige kontekst.

Rådet er også bekymret for, at helhedstanken for området går tabt og at de grønne og rekreative områder reduceres netop på et sted, der er skabt til grønne forhold.

Akademiraadet vil hermed gerne tilbyde sin faglige og uafhængige ekspertise, og vi uddyber meget gerne ovenstående synspunkter ved et møde med Københavns Kommune og IKEA.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET