Indsigelse mod helhedsplan for Tangkrogområdet

Akademiraadet er blevet bekendt med at Aarhus Kommune har planer om en betragtelig udvidelse af arealet ved Tangkrogen, gennem opfyld af havkrogen mod syd. Formålet er at skabe mere plads for en udvidelse af rensningsanlægget, Marselisborg lystbådehavn samt det eksisterende eventområde.

Akademiraadet ser på dette forslag med den største bekymring.

Aarhus identitet er netop byens tætte relation med dens skove og kystlinjen fra nord til syd. Dette tilhørsforhold er, sammen med Ådalen, hvad man kan kalde byens ‘store fortælling’.

Derfor konstaterer vi med stor forundring, at byens politikere tilsyneladende i denne sag har glemt at værne om selve byens DNA:

Det er jo sådan, at Tangkrogen har sit navn, fordi det er i ‘den havkrog at tang samler sig’. Dermed ikke den mest værdifulde badestrand, nej – men kystlinje er mere end blot badevand. Det er ved Tangkrogen og dens flankerende række af rønnetræer, at man møder horisonten og himlen, der spejler sig i vandet, når man kommer derned fra byens centrum. Det er fra Tangkrogen at havnen og bymidten rejser sig for blikket, når man kommer kørende i bil mod byen ad Oddervej. Det syn kender og elsker de fleste aarhusianere – som efterhånden også den eneste rigtig skønne indkørsel til Aarhus.

Strandvejen har sit navn, fordi det er ‘en vej der går langs stranden’. Det er langs hermed at aarhusianerne promenerer med familien, når de skal i skoven, eller ud til Ørnereden med frokostkurven. Eller når de cykler til Moesgaard eller kører i bil mod syd. Det er ikke alene forbeholdt de smukke rigmandsvillaer, at nyde denne stilfærdigt storslåede oplevelse. Det er her vi forstår byens tilknytning til vandet.

Sagen er, at dette stykke kyst er umisteligt, og det tilhører alle byens borgere – nu og i fremtiden. Det kan ikke inddrages og fyldes op med noget bedre formål for øje end netop det, at være et stykke bynær kyst.

For naturligvis skal der ske forbedringer af rensningsanlægget, og byen har behov for god plads til at samles. Men der skal blot findes andre muligheder end at opfylde værdifuld strand- og kystareal for at opnå målet.

Akademiraadet mener at Aarhus Kommune netop her har al god grund til at følge Kulturbyens motto: RETHINK, – gentænk.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET