Jesper Rasmussen

Billedkunstner
Stiller op til AkademietJeg stiller op til Akademiet, fordi jeg gerne vil bidrage til at forstærke Akademiraadets rolle som Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, så det virker mere udadrettet og tager flere selvstændige initiativer.

I mit arbejde som billedkunstner er jeg først og fremmest optaget af rum og arkitektur, landskaber og scenografi, det vil sige alle de steder, der danner en betydningsladet ramme for menneskelig adfærd og udfoldelse.
Jeg arbejder fortrinsvis med digitalt fotografi, skulptur, installation, kunstprojekter i det offentlige rum, kunstnertekst og kunstpublikationer.
Foruden en lang række udstillinger på de vigtigste udstillingsinstitutioner og kunstmuseer herhjemme, har jeg udført flere store offentlige udsmykningsopgaver og udgivet en række publikationer i forbindelse med forlaget Space Poetry og kunsttidsskriftet Pist Protta, som jeg er medredaktør af.
Jeg har desuden stor erfaring med kunstpolitisk og kulturpolitisk arbejde og andre former for kunstfaglige gøremål. Jeg har tidligere siddet i Akademiet, herunder seks år i Akademirådet, og senere også i Statens Kunstfonds Indkøbs- og Legatudvalg, været rektor på Det Jyske kunstakademi i otte år, og været medlem af flere bestyrelser, bl.a. Kunsthal Charlottenborg og Den Frie Udstillingsbygning. Desuden har jeg i årenes løb skrevet et utal af kronikker og debatindlæg i de danske medier om kunstens rolle i samfundet.

Jeg føler fortsat jeg har noget at bidrage med i den retning, og stiller derfor igen op til Akademiet, efter jeg i tre år har været ude på grund af karensordningen. Sidst jeg sad i Akademiet forsøgte jeg at oprette en tænketank for kunst og dannelse, hvilket desværre forliste, men jeg er stadig overbevist om, at det er nødvendigt at mobilisere sådan et operativt organ, hvis vi skal lykkes med at gennemføre den kulturelle værdiændring der skal til, for at beslutningstagere, medier og offentlighed forstår, hvorfor kunsten er essentiel og afgørende for samfundets udvikling.

Jesper Rasmussen