Katrina Wiberg

Arkitekt

Katrina er uddannet arkitekt og har arbejdet med landskabsarkitektur, urban design og planlægning på tegnestuer i en længere årrække.

I 2018 afsluttede hun sit PhD projekt ”Waterscapes of Value – climate adaptation and value creation in everyday landscapes” som modtog Dristighedsprisen fra Statens Kunstfond 2018.

Katrina er nu lektor på Arkitektskolen Aaarhus hvor hun forsker og underviser, særligt i landskabsbaserede tilgange til klimatilpasning i forhold til vand med et særligt fokus på ´merværdier´ og kvalitative tilgange.

Foto: Anna Marin Photography

Ekspertise og arbejdsområder

Klimatilpasning
Landskabsbaseret byudvikling
Design with Nature
Havstigning
Naturbaserede løsninger


Andre aktiviteter

Foreningen for bæredygtige byer og bygninger (FBBB), næstformand, 2020
Aftagerpanel, AAU dep. for Urban Design, 2019
Medlem af Det Danske Censorkorps, 2018
Censor, Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps