Krøyers Plads

Akademiraadet, statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, har med interesse fulgt udviklingen af projektet på Krøyers plads.

Rådet noterer sig med glæde, at projektet har ændret karakter i retning af bygningskroppe, der skalamæssigt og i materialevalg nærmer sig områdets ganske særlige karakter.

Rådet mener dog, at det er uklart, hvordan de viste bygningsvolumeners arkitektoniske udtryk finder deres begrundelse. Rådet finder, at dette meget følsomme sted kunne fortjene mere end en ukritisk gentagelse af tidens formsprog med knækkede tagflader og græs på taget.

Rådet finder ligeledes, at det er uheldigt, at byrummene bærer præg af at være de rum, som husvolumenerne efterlader, og at det ikke er byrummet, der er udgangspunktet.

Det er rådets klare overbevisning, at denne måde at udvikle byen på er uheldig set i forhold til, at byens rum er et anliggende, der gælder os alle.

Rådet ser frem til, at se disse overvejelser indarbejdes i projektet.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET