Kunst, cirkulære og regioner

Akademiraadet opfordrer ministeren til at udvide cirkulæret om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v., populært kaldet Kunstcirkulæret til også at inkludere regionalt nybyggeri, ombygning og tilbygning.

Integreringen af billedkunst på sygehusene er meget uensartet. Der er rundt om i landet stor forskel på, hvordan man vægter det æstetiske miljø, hvordan man definerer kunsten, hvem der gør det, og hvor mange midler, der afsættes. På landsplan er der også store udsving i, hvor mange procent af byggesummen, der anvendes til kunst, og da der er tale om regionale byggerier, ombygninger eller tilbygninger, kan regionerne undlade at afsætte 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms til kunstnerisk udsmykning, den forpligtelse som statsligt byggeri mv. er underlagt.

Kvalitativ arkitektur, design og kunst på hospitalerne har i flere undersøgelser og videnskabelige afhandlinger vist sig at være overordentlig værdifuld og virksom for patienters helbredelse, personalets trivsel, og Akademiraadet er ikke i tvivl om, at midler der investeres i kunst er en god forretning, mens det modsatte er et væsentligt samfundsmæssigt værditab. Vi kan i denne forbindelse blandt andet henvise til afhandlingen fra Aalborg Universitet om ”HELENDE ARKITEKTUR”.

Akademiraadet vil også opfordre til, at der etableres et regionalt fagligt forum, hvor kulturelle og kunstneriske interesser og emner kan varetages og drøftes. En sådant forum kan være med til at sikre kunst på et højt kunstnerisk niveau, herunder integration af billedkunst i arkitekturen; det man ofte benævner bygningsintegreret eller stedsbunden kunst.

På Danske Regioners hjemmeside oplyses det, at regionerne nu og i de kommende år investerer  41,4 milliarder kroner i nybyggeri, udbygning og renovering af sygehusene, men hvordan sikres den kunstneriske kvalitet i alle regioner generelt og i de nye sygehuse specifikt?

Hvor ville det være fantastisk, hvis vi kunne løfte den kunstneriske kvalitet af landets hospitaler til gavn og glæde for alle – uanset hvor i Danmark man bor.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET