Kunstnerklyngen Spanien på Sydhavnen i Aarhus

Århus Kommune er nu kommet til at skulle udvikle Sydhavnen, og Akademiraadet har med bekymring set på det, der forsvinder. Når udviklingsplanerne ruller ud over havnearealerne, så forsvinder alt det, der var det specielle ved havneområdet: arbejdets bygninger i form af skurene, værkstederne, hallerne, lagrene og alt det andet, der repræsenterer de funktioner og virksomheder, der forsvandt.

På den ene side bliver – i hvert fald nogle – rigere på at udvikle havneområderne, men vi bliver alle fattigere, fordi en vigtig del af industriens og arbejdets historie forsvinder. 

Det lykkelige er, at mange af arbejdets bygninger i mellemtiden har fundet nye lejere som i Kunstnerklyngen ”Spanien”. Det selvgroede miljø er en gevinst for havneområdet i dag og vil – hvis det bevares i sin nuværende form – være den kvalitet, der vil gøre det til en kæmpe gevinst for den nye bydel, der vokser frem. Tilsvarende selvgroede værdier kan ikke finde sig til rette i det nye, der kommer. Hvis de gjorde det, så ville det tage meget lang tid at få det samme liv til at vokse frem og det ville forudsætte behjertede tilskud og bevidste tiltag, og alligevel ikke være på højde med, det der eksisterer i dag.

I København har ”Fabrikken for Kunst og Design” på Sundholm overlevet alle udviklingsplaner og har fået lov til at blive liggende og et bredt udvalg af billedkunstnere og designere holder liv i bygningen og bibringer liv til bydelen.

I ”Spanien” er der arbejdende kunstneriske værksteder og et kunstnerdrevet udstillingssted, der viser højkvalitet og eksperimenterende kunst af både nationale og internationale kunstnere. Her er der et unikt møde mellem subkultur og eksperimenterende kunst. At den slags eksisterer viser en generøsitet i byen, som også gør andre store byer attraktive – Berlin, Detroit, Chicago.

Akademiraadet anbefaler en bevaring af Kunstnerklyngen i “Spanien” i sin nuværende form.

Aarhus er en kulturby, så det vil være et stort kulturtab for byen, at miste ”Spanien”.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET