Livgardens Kaserne – undgå det ordinære

Det er udtryk for kulturel generøsitet hver dag at kunne opleve et levende orkester, der går rundt og spiller i Danmarks hovedstad. Dette finder Akademiraadet er en kvalitet i det offentlige byrum.

At bygge i et historisk byrum / parkrum, der er fredet, kræver en særlig indlevelse, og løsningen bør naturligvis være af højeste kvalitet med respekt for stedets egenart.

Rådet finder, at forslagets forhold til det samlede Rosenborganlæg og dets tilgrænsende offentlige byrum bør udnytte havens særlige potentiale, og at den foreliggende løsning virker ordinær uden at give nye kvaliteter tilbage til haven og byen. Dette gælder både placering og udformning, og desuden forekommer landskabsbearbejdningen ikke specielt inspireret.

Rådet opfodrer til, at potentialerne afsøges og udfoldes i en løsning, hvor Kongens Have og eksercerspladsen ses som ét, og hvor placering og arkitektur beriger både brugere og by.

Rådet opfordrer også til at sikre kvaliteten i det realiserede byggeri og minder om, at EUs udbudsregler netop giver mulighed for at sikre den specifikke kvalitet.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET