Lokalplan Enghave Brygge

Aktuelt ser vi adskillige nye tiltag, som indtager det fælles havnerum i København.

Akademiraadet opfordrer til bevidst stillingtagen til fundamentale aspekter som f.eks.:

Er det rigtigt at bebygge vandet – hvad vil det sige at bygge på vand – hvilke bygningstypologier og særlige sociale sammenhænge kan skabes her,og hvad giver dette tilbage til det eksisterende ?.

At privatisere det fælles er ansvarspådragende. Her er andet end boligkvaliteter og developerprofit vigtigt, her taler vi om at tage dele ud af vores fælles rum og give det ny betydning. Dette bør indebære en særlig hensyntagen og afstedkomme, at man giver mere, end man tager.

Akademiraadet opfordrer til, at der udskrives forpligtende arkitektkonkurrencer om Københavns Havn, og at det samtidig sikres, at de bedste forslag og dermed de vigtigste ambitioner føres ud i livet.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET