Lokalplan Tivolihjørnet

Høringssvar i forbindelse med lokalplan ”Tivolihjørnet” med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Akademiraadet finder ikke, at lokalplanen til Tivolihjørnet har helt de samme arkitektoniske kvaliteter som forslaget fra 2008, der også inkluderede en række retningslinjer for Tivolis mur eller afgrænsning mod Bernstorffsgade og Tietgensgade frem til koncertsalen.

Det er beklageligt, at lokalplanen alene omfatter Tivolihjørnet og ikke indeholder en samlet, visionær strategi for den større sammenhæng. København og specifikt områderne omkring Tivoli mangler stadig en æstetisk klar strategi for indhegningen af forlystelseshaven.

Tivoli A/S har en smuk og klar helhedsplan for haven, men ikke for havens afgrænsning til den omkringliggende by. Tilfældigheder og manglende sammenhæng er hovedfortællingen i havnens afgrænsning til de tilstødende byrum.

Det er denne samlede afgrænsning af Tivoli, som efter Akademiraadets skøn bør tages op og være en del af lokalplanen.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET