Masterplan for Coop Byen

Akademiraadet har læst Albertslund Kommunes forslag til Masterplan for COOP-grunden, et af de 25 industriminder, der er udpeget som bevaringsværdige af Slots- og Kulturstyrelsen.

COOP anlægget er, som det fremtræder i dag, udtryk for den særlige ånd, der altid har præget Albertslund Kommunes planlægning, med en vilje til at tænke ambitiøst, fremsynet og holistisk.

Nu skal COOP’s lagerfunktioner flyttes, hvilket giver mulighed for at udvikle en ny bydel i Albertslund Kommune, der også i fremtiden vil være en del af COOP’s identitet, idet hovedsædet fortsat skal ligge i bydelen, og enkelte industriminder bevares, herunder det ikoniske kaffetårn.

Masterplanen for den fremtidige COOP Byen, som bydelen kaldes, er på mange måder udtryk for, at man ønsker at de værdier, der ligger til grund for organisationen, også skal præge den nye bydel. Det skal ske i samklang med Albertslund Kommunes planstrategi, der tilsvarende er værdibaseret, med udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Masterplanen rummer således vigtige intentioner om bæredygtighed, biodiversitet og sundhed. Og der lægges stor vægt på, at bydelen skal være attraktiv for børnefamilier.

Hensigterne og ambitionsniveauet for planen er fine. Akademiraadet mener, at det er positivt, at der udvikles bydele af høj kvalitet i hele Fingerplanen. Akademiraadet mener dog, at COOP og Albertslund Kommune overser et potentiale, som de sammen har en enestående mulighed for at udnytte, når man i planen kun bevarer små, symbolske elementer fra de store bevaringsværdige haller.

I de sidste mange år har man overalt i verden kunnet se, hvordan kreative nyfortolkninger af industriminder har skabt nyt liv i bydele. “The High Line” i New York bliver kopieret mange steder i verden. I Barcelona er mange parker, pladser og institutioner omdannelser af historiske industrianlæg, hvor man for eksempel har bevaret mure og søjler. Og mest relevant i denne sammenhæng er 798

Art Zone i Beijing, et stort fabriksanlæg, der er omdannet til kunstneratelierer, værksteder og gallerier, der tiltrækker kunstinteresserede og almindelige turister fra hele verden.

Hvis COOP valgte at bevare en større del af lagerhallerne og leje dem ud til kunstnere, designere, og kreative inden for fødevaresektoren, kunne man allerede fra starten af udviklingsprocessen skabe en ny, positiv identitet for området. Albertslund Kommune ved så godt som nogen, at det skaber værdi, når man kan tiltrække en sund befolkningsblanding.

Vi ser allerede nu blandt billedkunstnere en bevægelse ud af København, især mod Vestegnen, fordi lejemål i Københavns og Frederiksberg kommuner er blevet for dyre. Et permanent hjemsted for kunsten og andre kreative erhverv i Albertslund Kommune ville styrke denne udvikling markant.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET