Merete Ahnfeldt-Mollerup

Arkitekt – rådsleder

Arkitekt, PhD. Virker primært som forfatter og som underviser på DTU, med fokus på arkitekturens teori og historie og integreret design. Har tidligere haft egen tegnestue med forskellige projekter i Danmark og Tyskland.

Har tillige tidligere været forperson for Kanonudvalget for Design, medlem af Christiania Fondens bestyrelse, og medlem af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation

Ekspertise og arbejdsområder

Integreret bygningsdesign
Arkitekturens teori og historie
By- og landskabsplanlægning
Kunsthåndværk og design
Inddragende processer i planlægning og byggeri


Andre aktiviteter

Medlem af Rådet for Udenrigspolitisk Selskab
Forperson for Lippmannfonden