Metro til Nordhavn

Akademiraadet har modtaget Københavns Kommunes ”Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering”.

Akademiraadet finder, at beslutningen om metroforsyning til det nye Nordhavnsområde giver området en mulighed for en tættere kontakt til resten af byen, og det er positivt, at det er den kollektive trafik, der bliver prioriteret.

Placeringen af stationerne Nordhavn og Orientkajen støtter de bymæssige ambitioner, mens Akademiraadet finder det problematisk, at føringen går fra at være underjordisk til at blive en højbane. Der findes ingen overbevisende eksempler i Norden eller Nordeuropa, hvor højbaner 1-2 etager over terræn har bidraget positivt til bymiljøet, funktionelt eller æstetisk. Tværtimod har højbanernes placering over terræn skabt ”steriliserede” bylandskaber under højbanerne og virket som kraftige og unaturlige adskillelser i bymiljøet.

Akademiraadet opfordrer derfor Københavns Kommune, Metroselskab og By og Havn til at genoverveje højbane linjeføringen frem mod Orientkaj og Orientkaj Station og den videre udbygning i Nordhavnsområdet.  

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET