Morten Stræde

Billedkunstner
Stiller op til Akademiet


Jeg trådte ind på 1980’ernes kunstscene som en af billedhuggerne bag ”den coole skulptur”, som i starten af 1980’erne integrerede elementer fra litteratur, semiotik og filosofi i både skabelsen og tolkningen af kunstværkerne. I løbet af de seneste 25 år har mit arbejde udviklet sig til både at omfatte skulpturer til ”The White Cube”, kunstværker til det offentlige rum, arkitektur og byrum. De mange samarbejder med arkitekter, landskabsarkitekter og byplanlæggere har resulteret i en række større og mindre byprojekter, og bearbejdninger af pladser og torve rundt omkring i Danmark. Dette arbejde har affødt artikler om kunst og byrum til forskellige arkitektur- og bypublikationer.

Ved et valg til Akademiet, vil mit hovedfokus ligge på kunsten i det offentlige rum, som den mest demokratiske, kunstneriske praksis, hvor kunsten går i direkte forbindelse med det almindelige, levede liv.

Der bliver rejst mange kunstværker i vores fælles rum i disse år, både via fonde, institutioner og via Statens Kunstfond. Det er en enestående praksis i Danmark, som kolleger i udlandet misunder os. Men ikke alt er rosenrødt.

Der mangler en orden på, hvad der sker med de offentlige kunstværker, når de er sat op. De bliver henvist til at klare sig selv. Som regel uden vedligeholdelse. Hvem tager sig af dem, når afsløringen er ovre? Hvordan sikres det, at de ikke forfalder med tiden og til sidst fjernes? Hvordan sikrer man en kunsthistorisk vurdering, som den, der foregår i museumsverdenen? Og hvordan sikrer man, at de værker, der med tiden kan blive en del af kulturarven kan blive udpeget og beskyttet? Det er blandt andet disse spørgsmål, jeg gerne vil rejse til beskyttelse af kollegernes arbejder, og til sikring af en opdateret kulturarv.