Ny Ellebjerg-området

Høringssvar

Akademiraadet takker for modtagelsen af forslag til lokalplan for ”Ny Ellebjerg-området” og skal hermed udtrykke sin anerkendelse af lokalplanforslaget som et usædvanligt og godt gennemarbejdet dokument, der ikke blot giver fyldestgørende information om det aktuelle lokalplanområde omkring Ellebjerg station, men også sætter dette ind i et videre perspektiv i forbindelse med omdannelsen af denne del af Valby.

Arten og udformningen af den omtalte Bydelsplan (side 5) og den dertil knyttede byrumsanalyse på de efterfølgende sider, som fører til forslaget om en helhedsplan, bør være en standard i kommunens lokalplanforslag, således at byens tæt bebyggede områder relateres til hinanden på dette informative detailniveau.

Akademiraadet har ofte efterlyst en sådan ved drøftelsen af fremsendte lokalplanforslag fra Københavns Kommune og ser med stor tilfredshed på, at dette måske er ved at blive tilfældet i kommende lokalplaner.

Fremgangsmåden med gennemførelsen af parallelopdrag om idéforslag til en helhedsplan er ligeledes et forbillede for planlægningen af byens centrale udviklingsområder, der bør danne skole.   

I den forbindelse skal Akademiraadet imidlertid pege på, at den omtalte miljøundersøgelse af samme årsager med fordel vil kunne knyttes til den Bydelsplan og dermed bedre kunne opfylde de hensigter, der er lagt i både screeningen og den eventuelle scoping.

Selv om der i det fyldige materiale om selve lokalplanen flere steder stilles krav til miljøforholdenes opfyldelse, er de oftest knyttet til en eller anden form for efterfølgende kontrol fra kommunens side, som kan være behæftet med usikkerhed i et planområde, hvor så mange vitale interesser repræsenteres af så mange aktører. Akademiraadet kan tilslutte sig den arkitektoniske udformning i de tre delområder, der vidner om en indsigtsfuld analyse i deres forskellighed.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET