Ny strategi

Siden 2019 har Akademiraadet arbejdet på at udvikle en ny strategi, der reaktualiserer rådets arbejdsområder og mangefacetterede virke i en tid, hvor kunstens rolle i samfundet igen og igen er til forhandling.

Den gamle treenighed af det gode, det sande og det skønne, som oplysningstidens og demokratiets idealer hviler på, bliver presset i en tid, hvor globalisering, individualisering og krav om opløsning af alle fælles værdisæt gør det meget vanskeligt at fastholde begrebernes oprindelige, urokkelige indhold.

Akademiraadets nye strategi, Det nye Akademiraad, genformulerer ideen om det skønne, som foruden vores smukke bygningsværker, tankevækkende kunst og offentlige udsmykninger, i ligeså høj grad handler om menneskelige og kulturelle værdier. Kunsten spiller en vigtig rolle for fællesskabet og er en af de bærende værdier i vores velfærdssamfund. Ikke blot som byggesten for fremtiden, men også som en vigtig samfundsaktør i vores tid. Billedkunsten og arkitekturen kan bidrage med bæredygtige løsninger på de store klimamæssige, sundhedsmæssige, infrastrukturelle og dermed også økonomiske udfordringer, vi som samfund og fællesskab står overfor.

Ved at genåbne samtalen mellem kunsten og samfundet i bred forstand, vil Akademiraadet igen træde ind som en væsentlig stemme i den offentlige debat.

Strategiudviklingsprocessen blev søsat med støtte fra Dreyers Fond.