Ny styrelsesbekendtgørelse for Kunstakademiets Billedkunstskoler

Akademiraadets høringssvar vedr. udkast til ny styrelsesbekendtgørelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Akademiraadet skal dybt beklage, at der med hensyn til udkastet til ny styrelsesbekendtgørelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler ikke er lyttet til de af rådet tidligere fremførte betænkeligheder ved svækkelsen både af den danske tradition for armslængde mellem Kulturministeriet og de kunstneriske uddannelser samt den interne demokratiske kultur på institutionerne – herunder de
fagkollegiale organers indflydelse.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET