Nyt museumsbyggeri ved Bornholms Kunstmuseum

Bornholms Kunstmuseum i Rø er enestående og berømmet, bl.a. for den måde det smalle og varierede bygningskompleks er lagt nedover og tilpasset til det åbne og skrånende landskab.

Vinderprojektet til det nuværende Bornholms Kunstmuseum blev i sin tid valgt til det landskabeligt usædvanligt smukke, men også følsomme sted, bl.a. fordi byggeriet var udformet, så udsynet mod havet i vidt omfang blev bevaret. I særdeleshed fordi bygningsvolumenet var smalt og langt og placeret omtrent vinkelret i forhold til vejen og kysten, blev udsigten ikke afspærret.

Bornholms Kunstmuseum er indfølt og respektfuldt passet ind i det åbne landskab og følger det faldende terræn, der får lov at ligge naturligt uden store plane flader ind mod bygningerne.

Akademiraadet finder den planlagte tilbygning til kunstmuseet, som efter planen skal rumme Bornholms Museum, forringende både i forhold til det eksisterende kunstmuseum og det omgivende landskab.

Især når man kommer nordfra, vil projektets foreslåede store og kompakte bygningsvolumen virke skæmmende og spærrende, ja decideret ødelæggende for Bornholms Kunstmuseum og dets samspil med det omgivende landskab. At store dele af kunstmuseet – herunder udsigtstårnet – desuden foreslås nedrevet er dybt beklageligt.

Akademiraadet skal derfor på det kraftigste opfordre kommunen til at placere Bornholms Museum et andet sted eller udskrive en arkitektkonkurrence, hvor bl.a. mulighederne for en udbygning af museet under terræn også afprøves. Et eksempel på dette er Louisianas sidste store udbygning, hvor en væsentlig del af udbygningen blev placeret under terræn af hensyn til landskabet.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET