Ole Sporrings udsmykning på Aalborg Universitet

Akademiraadet henvender sig til Bygningsstyrelsen, idet rådet har modtaget en henvendelse fra billedkunstner Ole Sporring, som har modtaget en meddelelse fra Bygningsstyrelsen om, at et af hans hovedværker vil blive fjernet.

Ordlyden i brevet fra Bygningsstyrelsen lyder :

” (…) vil jeg på vegne af Bygningsstyrelsen blot informere dig om, at vi desværre er nødsaget til at fjerne kunstværket”.

Det er selvsagt en voldsomt besked for kunstneren at modtage. Og det er kommet bag på ham, idet han i 2013, da han besøgte Aalborg Universitet for at udføre mindre justeringer på værket, kunne konstatere, at såvel arkitekturen som hans eget værk var i fin stand.

Akademiraadet har selvfølgelig forståelse for, at Bygningsstyrelsen gennem tiden kan have behov for at ændre i sin bygningsmasse. Men rådet henvender sig, da det vurderer, at der ikke har været en hensigtsmæssig formidling om tiltaget. Det er en omfattende ændring, der foretages, og Akademiraadet kunne have ønsket, at Bygningsstyrelsen havde udvist større respekt for kunstværket og
kunstneren i korrespondancen.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET