Opsætning af Kong Christian IV-statue ved Børsen i København

Københavns Kommune har opsat et 6 meter højt monument over Christian IV på hjørnet af Børsen ved indkørslen til Christiansborg Slotsplads.

Akademiraadet mener, at dette monument savner al historisk berettigelse, og at det er fejlplaceret og dermed skæmmer et betydeligt bygningsværk af den konge, det foregiver at hylde.

En mindre gruppe erhvervsfolk og tidligere kulturministre har ønsket at hylde en af Københavns vigtigste bygherrer, Christian IV, med en statue – efter sigende foranlediget af efterspørgsel fra turister. Men hvorfor? Christian IV og de historiske seværdigheder, han har ladet opføre i København, fortjener naturligvis stor opmærksomhed. Men netop disse bygningsværker er jo påmindelser om hans store betydning; ud over Børsen er det blandt andet Holmens Kirke, Rundetårn, Rosenborg, Nyboder og Kastellet. Og hvis det ikke skulle være nok, hyldes kongen allerede af bl.a. H.W. Bissens statue af ham, som er smukt placeret ved indgangen til Nyboder, ikke langt fra Børsen og Christiansborg. København er en historisk by, ikke en temapark for turister.

Christiansborg Slotsplads fremstår nyrenoveret og moderniseret med en æstetisk gennemtænkt løsning på terrorsikring, og samme H.W. Bissens centralt placerede monument over Frederik VII besidder tyngde og forståelse for magtens billedsprog; det er, kort sagt, af sin tid, mens det nye monument er en anakronisme. Placeringen og den tætte dialog mellem de to kongestatuer fremstår desuden helt uigennemtænkt.

Københavns Kommune har i mange år haft et fagligt organ, Københavns Billedkunstudvalg (fra 2019: Rådet for Visuel Kunst), som blandt andet har til opgave at rådgive kommunen om kunstværker i det offentlige rum. Københavns Billedkunstudvalg skrev både i 2012 og 2016 stærkt kritiske høringssvar til forslaget om et monument over Christian IV og dets placering ved Børsen. Det er efterhånden sjældent, at der rejses monumenter i det offentlige rum, og de opføres for evigheden og bør derfor være så præcise og af så høj kunstnerisk kvalitet som overhovedet muligt – også i placeringen i byrummet. Vores offentlige rum bør ikke være til salg til højestbydende. Alligevel har Københavns Kommune i denne sag valgt at overhøre sit eget faglige organ.

Akademiraadet mener, helt på linje med Københavns Billedkunstudvalg, at den nye statue af Christian IV ikke er et kvalificeret svar på et nutidigt monument, og at den derfor ikke bør være placeret et så centralt sted som ved Børsen. Dette skyldes ikke billedhuggeren Hans Pauli Olsens arbejde eller de kunstneriske kvaliteter i det, han udfører. Han har blot udført den opgave, han er blevet stillet. Det er derfor ikke utænkeligt, at statuen med en anden placering ville kunne komme til sin ret som netop et skulpturelt værk af Hans Pauli Olsen.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET