Pil Høyer Thielst

Arkitekt
Stiller op til AkademietArkitekt MAA, Partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Hjemmeside: www.ltarkitekter.dk

Jeg har siden min afgang fra Arkitektskolen i 2008 været ansat hos Lundgaard & Tranberg Arkitekter, hvor jeg i 2020 blev partner. Tegnestuen beskæftiger sig med udvikling og realisering af arkitektur inden for byggeri, by- og landskabsplanlægning samt produktdesign. Vi arbejder med både nybyggeri og renovering. I hvert eneste projekt er vores ambition at skabe visionær, stedsspecifik og sanselig arkitektur, der bidrager positivt til menneskers liv og det større fællesskab samt styrker forståelsen af, at vi er forbundet med alt levende; at arkitektur og kultur oprindeligt udspringer af naturen.

Som partner i Lundgaard & Tranberg arbejder jeg med de fleste af fagets aspekter og faser, med hovedvægt på arkitekturudvikling. Desuden beskæftiger jeg mig indgående med kultur, herunder den kollektive arbejdsproces, som tegnestuen betragter som særligt værdiskabende.

Jeg er engageret bredt i arkitektfaget bl.a. gennem tillidshverv i Arkitektforeningens konkurrenceudvalg og som forperson for Ekspertgruppen for ny national arkitekturpolitik under Kulturministeriet. Jeg er desuden aktiv i tegnestuens repræsentation, debat og netværksarbejde udadtil. Jeg har en stærk tro på at dialog og debat er de stærkeste redskaber til at udvikle vores fag – og vores samfund – til det bedre. Jeg er derfor også optaget af hvordan kunsten og arkitekturen kan fungere som egentlige argumenter i den demokratiske meningsudveksling og hvordan hvert værk og hver bygning kan medvirke til at drømme og udvikle fremtiden. Ikke mindst som drivkræfter i det paradigmeskifte samfundet står overfor med klima, miljø- og biodiversitetskriserne. Her er kunsten og arkitekturen hinandens forudsætninger og katalysatorer.

Jeg mener at god arkitektur er et samfundsmæssigt anliggende og at det er et offentligt ansvar at stille langt højere krav til kvaliteten, holdbarheden og relevansen. Værdien og vigtigheden af ”det skønne” bør anerkendes og fylde langt mere i den generelle offentlige debat. Jeg ønsker at medvirke til at styrke denne forståelse samt at bidrage til debatten om kunstens og arkitekturens afgørende rolle for samfundet. Derfor søger jeg om valg til Akademiet.