Pontus Kjerrman

Billedkunstner
Stiller op til JuryenKunsten kan have en stærk og positiv kraft som kan binde samfundet sammen og skabe kvaliteter og kan styrke forholdet mellem æstetik, kunst og håndværk, som er ved at gå tabt i vore dages samfund, hvor meget ender med at blive bestemt af mindste fællesnævner eller i værste tilfælde af AI.
En udfordring når det også er vigtigt i dag at gøre det store flertal delagtig i debat om hvordan vores omgivelser er indrettet i kunstnerisk og arkitektonisk form.

Her er undervisning og kulturformidling på museer, uddannelser, skoler og andre institutioner meget vigtigt.

Her har Kunstakademiet et stort potentiale. Akademiraadet, Billedkunstskolerne og Arkitektskolerne har jo oprindeligt været skabt som en helhed og selvom de i dag er selvstændige, har de stadig meget fælles.

Jeg har et stort kendskab til Kunstakademiet siden jeg blev optaget som elev på Billedkunstskolerne i 1979, og som ansat som lektor på Billedhuggerskolen fra 1984-2019. Jeg har også samarbejdet og deltaget i udvalg mellem arkitektskolerne og Billedkunst. Jeg har også været udpeget af Akademirådet som bestyrelsesmedlem i Hollufgård i 1990erne.

I mine første år som elev på Billedhuggerskolen havde vi Willy Ørskov som professor, som havde et meget ambitiøst program med f.eks. samarbejde med lærere fra Arkitektskolen som satte os ind mange af de grundbegreber som er vigtige ved oplevelse af rum og omgivelser. Jan Gehls foredrag og hans bog Livet mellem husene, har sat sine spor i min egen kunstneriske praksis i det offentlige rum, hvor det er nødvendigt at tage stilling til hvordan billedkunst interagerer med det offentlige rum.

Da jeg ikke længere underviser, ønsker jeg at være delagtig i udvalgenes arbejde for et mangfoldigt og visionært Akademi. Jeg har nu i to år været medlem i Akademiraadets jury, et vigtigt arbejde for at få ny medlemmer i Kunstnersamfundet, og jeg ønsker fortsat at være en del af arbejdet med at skabe et stærkt og visionært Akademiraad.